Tag: भायनेट

साना तथा मझौला व्यवसायीको निम्ति भायनेटको फाइबर बिज प्लाटिनम टिभी प्लस प्याकेज : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि भायनेटले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको निम्ति विभिन्न स्पिडको प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा प्रदान ...

Read more

साना तथा मझौला व्यवसायीको निम्ति भायनेटको फाइबर बिज गोल्ड टिभी प्लस प्याकेज : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि भायनेटले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको निम्ति विभिन्न स्पिडको प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा प्रदान ...

Read more

साना तथा मझौला व्यवसायीको निम्ति भायनेटको फाइबर बिज सिल्भर टिभी प्लस प्याकेज : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि भायनेटले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको निम्ति विभिन्न स्पिडको प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा प्रदान ...

Read more

साना तथा मझौला व्यवसायीको निम्ति भायनेटको फाइबर इन्टरनेट सेवा: मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि भायनेटले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको निम्ति विभिन्न स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआइरहेको ...

Read more

भायनेटको इ-लर्निङ्ग इन्टरनेट प्याकेज: मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

कोरोनाको भयाबह स्थितिको कारणले शैक्षिक गतिबिधि हुन नपाएको सन्दर्भमा भायनेटले ई-लर्निङ्ग इन्टरनेट प्याकेज ग्राहक समक्ष ल्याएको छ। इन्टरनेट मार्फत हुने ...

Read more

भायनेटको 60 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि भायनेटले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर टु होम इन्टरनेट सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट ...

Read more

भायनेटको 40 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि भायनेटले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर टु होम इन्टरनेट सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट ...

Read more

भायनेटको 30 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि भायनेटले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर टु होम इन्टरनेट सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट ...

Read more

भायनेटको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा : मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि भायनेटले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर इन्टरनेटको साथमा टिभीको पनि सेवा प्रदान ...

Read more

भायनेटको 40 Mbps फाइबर इन्टरनेट सेवा: मूल्य सहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि भायनेटले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर टु होम इन्टरनेट सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट ...

Read more

पछिल्लो खबर

No right Click...