Tag: क्लासिक टेक

क्लासिक टेकको 60 Mbps को फाइबर इन्टरनेट सेवा (घरायसी प्रयोजनको लागी) को मुल्य कति ?

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले ग्राहकहरुलाई विभिन्न स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले घरायसी ...

Read more

क्लासिक टेकको 40 Mbps को फाइबर इन्टरनेट सेवा (घरायसी प्रयोजनको लागी) को मुल्य कति ?

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले ग्राहकहरुलाई विभिन्न स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले घरायसी ...

Read more

क्लासिक टेकको 30 Mbps को फाइबर इन्टरनेट सेवा (घरायसी प्रयोजनको लागी) को मुल्य कति ?

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले ग्राहकहरुलाई विभिन्न स्पिडको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले घरायसी ...

Read more

क्लासिक टेकको फाइबर इन्टरनेट सेवा (कार्यालय प्रयोजनको लागी): मुल्यसहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक हस्ती इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि क्लासिक टेकले साना तथा मेडियम साइजको ब्यबसायिहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर इन्टरनेट सेवा ...

Read more

क्लासिक टेकको फाइबर इन्टरनेट सेवा (घरायसी प्रयोजनको लागी): मुल्यसहित सम्पूर्ण जानकारी

निजि क्षेत्रको एक हस्ती इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनि कम्पनि क्लासिक टेकले घरयासी ग्राहकहरुलाई मध्यनजर गर्दै फाइबर टु होम इन्टरनेट सेवा ...

Read more

पछिल्लो खबर

No right Click...