Pricing Guide

वेबसर्फरको 80 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी (घरायसी प्रयोजनको लागी)

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रादायक कम्पनि वेबसर्फरले फाइबर तार मार्फत ग्रहाकको घरघरमा इन्टरनेट सेवाको साथमा टिभीको सुबिधा पनि पुर्याउदै...

Read more

वेबसर्फरको 60 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी (घरायसी प्रयोजनको लागी)

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रादायक कम्पनि वेबसर्फरले फाइबर तार मार्फत ग्रहाकको घरघरमा इन्टरनेट सेवाको साथमा टिभीको सुबिधा पनि पुर्याउदै...

Read more

वेबसर्फरको 40 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी (घरायसी प्रयोजनको लागी)

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रादायक कम्पनि वेबसर्फरले फाइबर तार मार्फत ग्रहाकको घरघरमा इन्टरनेट सेवाको साथमा टिभीको सुबिधा पनि पुर्याउदै...

Read more

वेबसर्फरको 30 Mbps स्पिडको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी (घरायसी प्रयोजनको लागी)

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रादायक कम्पनि वेबसर्फरले फाइबर तार मार्फत ग्रहाकको घरघरमा इन्टरनेट सेवाको साथमा टिभीको सुबिधा पनि पुर्याउदै...

Read more

वेबसर्फरको फाइबर इन्टरनेट + टिभी सेवा: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी (घरायसी प्रयोजनको लागी)

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रादायक कम्पनि वेबसर्फरले फाइबर तार मार्फत ग्रहाकको घरघरमा इन्टरनेट सेवाको साथमा टिभीको सुबिधा पनि पुर्याउदै...

Read more

कार्यालय प्रयोजनको लागी ब्रोडलिङ्कको 45 Mbps स्पिड इन्टरनेट: शुल्कसहित सम्पूर्ण जानकारी

ब्रोडलिङ्कले कार्यालय प्रयोजनको निम्ति 45 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बिजनेस प्याकेजको सुबिधा चाहि इन्टरनेट बिसेस कारणबस...

Read more

कार्यालय प्रयोजनको लागी ब्रोडलिङ्कको 35 Mbps स्पिड इन्टरनेट: शुल्कसहित सम्पूर्ण जानकारी

ब्रोडलिङ्कले कार्यालय प्रयोजनको निम्ति 35 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ।  १५ जना प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उतम रहेको...

Read more

कार्यालय प्रयोजनको लागी ब्रोडलिङ्कको 25 Mbps स्पिड इन्टरनेट: शुल्कसहित सम्पूर्ण जानकारी

ब्रोडलिङ्कले  कार्यालय प्रयोजनको निम्ति 25 Mbps स्पिडको इन्टरनेट ग्रहाकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ।  १० जना प्रयोगकर्ताहरुको लागी अति उतम रहेको...

Read more

कार्यालय प्रयोजनको लागी ब्रोडलिङ्कको फाइबर इन्टरनेट सेवा: शुल्कसहित सम्पूर्ण जानकारी

अहिलेको समयमा प्रत्येक अफिसमा इन्टरनेट प्रयोग त स्वाभाविक नै छ।  जुनसुकै कामको लागी पनि इन्टरनेट अति आबश्यक भैसकेको छ।  इन्टरनेट...

Read more

ब्रोडलिङ्कको 60 Mbps स्पिडको वाईफाई इन्टरनेट + टिभी सेवा: शुल्क सहित सम्पूर्ण जानकारी (प्लाटिनम कम्बो)

निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि ब्रोडलिङ्कले सन् २०१० देखि घरायसी प्रयोजनको लागी तारबिना इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

पछिल्लो खबर

No right Click...